అంతర్‌ రాష్ట్ర సరిహద్దులను మూసివేయండని కేంద్రం హెచ్చరికలు