అమెరికా పౌరుల ఉద్యోగాలే తొలి ప్రాధాన్యం: డోనాల్డ్ ట్రంప్