ఆల్ ఇంగ్లండ్ బాడ్మింటన్ చాంపియన్ షిప్ లో తైవాన్ క్రీడాకారిణి మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ మూడోసారి సొంతం.