ఇటలీలో ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయిలో కరోనా మృతుల సంఖ్య 368