ఈ దేశానికి పట్టిన భయంకరమైన వైరస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలింది. అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్