ఏపిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వివాదం పై సుప్రీం కోర్టులో విచారణ ప్రారంభం.