ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా అంశాన్ని లోక్ సభలో ప్రస్తావించిన వైసీపీ ఎంపీ లావు కృష్ణదేవరాయలు.