ఏపీలో 10వ తరగతి పరీక్షలు యథాతథం. వైఎస్ జగన్ సర్కారు