ఏప్రిల్8 ఉదయం 11 లోక్ సభ & రాజ్యసభలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలతో ప్రధాని మోదీ భేటీ