ఓ చదువుకున్న యువకున్ని సీఎం అభ్యర్తిగా ప్రకటిస్తాను. రజనీకాంత్