కరోనాకు భయపడొద్దు, ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అవసరం: CM జగన్