కరోనాతో ఆర్థిక సంక్షోభ ఆందోళనతో జర్మనీ హెస్సీ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి థామస్‌ షాఫెర్‌ ఆత్మహత్య