కరోనావైరస్ కారణంగా ఇరాన్‌లో చిక్కుకున్న 234 మంది భారతీయులు భారతదేశానికి చేరుకున్నారు: విదేశాంగ శాఖ