కరోనా కట్టడికి 6నెలల్లో ఔషధం: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్