కరోనా మహామ్మారి అరికట్టేందుకు130కోట్ల జనాభా ఒక్కటైంది