కరోనా విషయంలో ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాం: సినిమా ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు