కరోనా వైరస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ఫేస్‌బుక్‌ తన ఉద్యోగులకు 1000 డాలర్లు బోనస్‌గా ప్రకటన