కరోనా వైరస్‌ను రాజకీయం చేయవద్దు. WHO డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ టెడ్రోస్‌ అథనోమ్‌ పిలుపు