కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి కరోనాపై రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులు/డిజిపిలతో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్