కేరళలో కరోనా వైరస్‌ సోకిన ఓ వ్యక్తి విమానంలోకి ఎక్కడంతో 289 మంది ప్రయాణికుల్ని దింపేసారు.