కోవిడ్19పై కేసీఆర్ అధ్యక్షతన మధ్యాహ్నం ఉన్నతస్థాయి సమావేశం