గురువారం కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించే చర్యలపై అత్యవసర, అత్యున్నత రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం: CM KCR