చైనా నుంచి మరో 3 లక్షల ర్యాపిడ్‌ టెస్ట్‌ కిట్లు: చైనాలో భారత రాయబారి విక్రమ్‌ మిస్రీ