జమ్మూ-కాశ్మీర్ జాతీయ రహదారి కొండచరియలు విరిగిపడటంతో తాత్కాలికంగా రాకపోకలకు అంతరాయం.