ఢిల్లీలో మాస్క్‌ లేకుండా బయటకొచ్చిన వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు.