తమిళనాడులో నమోదైన తొలి కోవిడ్-19 వైరస్ బాధితుడిని చెన్నైలోని ఆస్పత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ చేసిన ప్రభుత్వం.