తెలంగాణకు ఆదివారం వరకు 3 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు: TS ఆరోగ్య మంత్రి ఈటెల