తెలంగాణలో కోవిడ్19 కేసుల నమోదు సంఖ్య 27. ఏపీలో 5 కేసులు నమోదు.