తెలంగాణలో మొత్తం సంఖ్య 5కు చేరుకున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు.