తెలంగాణలో మొత్తం 16కు చేరిన కరోనా పాజిటివ్ కేసులు..