తెలంగాణలో 12కి చేరిన కరోనా మృతులు: ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల