తెలంగాణలో 13కి చేరిన కరోనా కేసులు, గురువారం 7 కేసులు నమోదు