తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు