తెలంగాణ ఫిల్మ్ చాంబర్ లో ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సమావేశం ప్రారంభం.