తెలంగాణ హై అలర్ట్. ఒక్క రోజే 8 మందికి కోవిడ్‌ పాజిటివ్‌