తెలంగాణ 21జిల్లాల్లో కరోనా కనుమరుగు శుభసూచకం. సీఎం కేసీఆర్