దగ్గు మందుకూ ప్రిస్క్రిప్షన్‌ ఉండాల్సిందే ఎక్సైజ్‌శాఖ ఆదేశాలు