దేశంలోకి వలసల్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేత: USA డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటన