దేశంలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 9,211 అలాగే మృతులు 331