దేశీయ విమానాల సర్వీసులు కొనసాగుతాయి. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన.