నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు చేసాము. తీహార్ డైరెక్టర్ సందీప్ గోయల్