నీతి ఆయోగ్ నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనంలో వాట్సాప్ మరియు ఫేస్‌బుక్ కమ్యూనికేషన్ అత్యధిక వేగంగా వృద్ధి.