పార్లమెంట్ భవనంలో బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం