ప్రతీ విమానాన్ని 24 గంటలకు ఓ సారి శుభ్రం చేయాలి: పౌర విమానయాన శాఖ డైరెక్టరు జనరల్ ఆదేశాలు జారీ.