ప్రధానమంత్రి పిలుపునిచ్చిన జనతా కర్ఫ్యూకు సంఘీభావం పలుకుదాం. CM YS జగన్మోహన్ రెడ్డి