ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో కోవిడ్19పై TS సీఎం KCR వీడియో కాన్ఫరెన్స్.