ప్రపంచంలో లక్షకు చేరువగా కరోనా మరణాలు నమోదవుతున్నాయి..