భారతదేశంలో కరోన పాజిటివ్ కేసులు మొత్తం 84, ‘నోటిఫైడ్ డిజాస్టర్’ గా కేంద్రం ప్రకటన