భారత్ లో బుధవారం నుంచి దేశీయ కమర్షియల్ విమానాలు కూడా రద్దు. విమానయాన మంత్రిత్వశాఖ.