భోపాల్‌లోని రాజ్ భవన్‌లో గవర్నర్ లాల్జీ టాండన్‌ను కలిసిన మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కమల్ నాథ్.